Studio 46

Cart  0,00
0
0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Privacyverklaring

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Deze website wordt beheerd door Embygrafics (extra handelsnamen Studio46, Marco Bakker Photography en De fotograafopschool.nl ).
Embygrafics is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Embygrafics / Studio46
Provincialeweg zuid 91e
6438BC Oirsbeek
KvK: 60934557

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u als consument van onze diensten gebruik maakt, een bestelling bij ons plaatst, of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Naam, adres, postcode en/of woonplaats;
  • Land
  • Email adres

Wij verwerken uw NAW-gegevens om u informatie toe te sturen, om u toegang te verschaffen tot onze diensten, waaronder, maar niet uitsluitend toegang tot uw account, tot de gemaakte foto’s en tot het bestelproces. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om het mogelijk maken om op onze website producten te bestellen.

Tenslotte worden de gegevens gebruikt om de betaling van bestelde producten mogelijk te maken en te valideren, om de bestelde producten te leveren en om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot een bestelling.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de bestelde foto’s niet leveren. Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto’s te bestellen, bewaren wij uw accountgegevens en de fotobestanden voor een periode van maximaal 5 jaar.

Ook verwerken wij uw naam en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte betaling te kunnen afhandelen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren eventuele offertes, facturen en betaalgegevens 5 jaar.

De door ons gemaakte foto’s worden maximaal 5 jaar bewaard. Deze worden opgeslagen op een lokale en een externe server. De foto’s worden alleen met uw toestemming gedeeld via een cloudservice en/of socialmedia-account.

Nieuwsbrief

We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zich daar zelf voor heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Dit gebeurt op grond van uw toestemming. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

3. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

  • Opslag van (portret)foto’s op lokale en externe servers.
  • Extern mailingprogramma voor het opslaan van email, mailinglijsten en het versturen van nieuwsbrieven.
  • De website waar onze domeinnamen staan geregistreerd.
  • Partijen die onze fotobestanden verwerken tot een product en deze versturen.
  • Betalingsdiensten die de betalingen in de webwinkel van regelen (Nederland en België).

 

Doorgifte aan een derde land

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

4. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@embygrafics.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder het versleutelen van uw persoonsgegevens, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zo hebben wij bovendien gezorgd voor sterke wachtwoorden, firewall beveiliging en virusscanners. Onze medewerkers krijgen bovendien training om op een privacy-vriendelijke wijze met uw gegevens om te gaan.

6.Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct aan u communiceren.

8. Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

×